Klubbavis Oktober November 2016.pdf: Inneholder litt nyheter, en "reisedokumentar" om et svartbelteseminar på Meland, en lang og omfattende artikkel om relasjonen mellom frikamp og mønster med mere.

Klubbavis september 2016.pdf : Inneholder litt nyheter, en beskrivelse av oppvisning på vestkanten og rekrutteringsarbeid og en omfattende artikkel om Taekwondo filosofi og etikk som henter stoff fra kilder fra 1958-2010.

Bergen Vest Taekwondo Klubbavis 15.pdf: Inneholder litt generell nyheter og grunnleggende teori