Besøk adr: Hoved instruktør
Loddefjord skole Erling Oppdal
Elvetun 27 Mobil: 938 02 548
5172 Loddefjord erling-oppedal@hotmail.com


Styreleder Kasserer
Ørjan Nilsen Ivar Tindeland
Mobil: 481 57 124 Mobil: 483 58 261
orjannilsen85@gmail.com itindeland@hotmail.comTrener barneparti
Klubbavis Kurt Stordal
Mobil: 481 57 124 Mobil: 924 86 939
orjannilsen85@gmail.com


kurtstor@online.no

Medlemsregister
Ingela Øien
Mobil: 971 82 062
ingela.oien@online.no