Matchoe Kyorugi (Avtalt Kamp)

Avtalt kamp er tradisjonelle standardiserte partnertrening hvor vi lærer oss å harmonisere med en partner. Partneren vår angriper med kjente angrep, og forsvareren bruker fastsatte forsvarsteknikker. Dette gir oss et godt fundament som vi kan bygge videre på når vi nærmer oss mer realistisk frikamp. Vi har mange forskjellige typer avtalt kamp som vi underviser i, og etter hvert vil det bli mulig å se alle typer på denne siden. De forskjellige typene avtalt kamp tjener forskjellige funksjoner i treningen vår, men felles for de alle er at de gir oss et grunnlag med å trene med en partner i en fastsatt ritualistisk kontekst.


Hanbon Kyorugi (1 stegs kamp):

Hanbon Kyorugi er en ritualisert partnerøvelse hvor fokuset er enkle teknikker, og på det å komme inn på motstanderen ved å gå inn og møte angrepet istedet for å trekke seg tilbake. Felles for alle Hanbon Kyorugi er utøverne står i Gibon Chumbi Seogi (grunnleggende klarstilling) mot hverandre, angriper går tilbake i Ap Koobi (lang gå stilling) med Arae Makki (lav blokk) og skriker Kihap for å signalisere at han er klar. Grunnen til at angriper først går tilbake med lav blokk er for å symbolisere at Taekwondo først og fremst er en selvforsvarsmetode. Forsvareren skriker så Kihap for å signalisere at han er klar og angriper går da frem med et enkelt angrep og holder posisjonen sin til forsvarer er ferdig. I vår Dojang begynner man med å lære å gå inn og møte angrepet på 45 graders vinkel, både på innsiden og utsiden av angrepet. Deretter blir det mer og mer rett frem etterhvert som man graderer seg høyere og blir mer erfaren. Hanbon Kyorugi deles ofte opp i Håndteknikk, Fotteknikk og kombinasjonsteknikk avhengig av hva forsvareren skal vektlegge i forsvaret sitt. Håndteknikk parerer og kontrer med håndteknikker, fotteknikk parerer og kontrer man med fotteknikker, mens i kombinasjonsteknikk kombinerer man håndteknikk, fotteknikk og selvforsvarsteknikker (som f.eks feiing og nedtakelser, låsegrep osv). 


Hanbon Kyorugi Son Dongjak (Håndteknikker)

Under kan man se en gjennomgang av de 8 forskjellige en steg sparring håndteknikk som vi underviser i. Dette klippet ble filmet etter en uformell treningsøkt i Alvøen, og vi gikk bare enkelt gjennom dem for å lage en referanse til bruk for egenstudie. Når man gjør dette i en Dojang må man gjøre alt fortere og hardere enn i klippet. Man skal ikke treffe partneren sin, men alle teknikker skal utføres som om man skulle gjøre slutt på situasjonen der og da.