Under vil dere kunne se de Poomsae (mønstrene) Bergen Vest Taekwondo bruker til gradering. Vi bruker hovedsaklig Kukkiwon sine Poomsae (Taegeuk serien på 8 mønster for fargebelter, og Judanja serien på 9 mønster beregnet for svart belte), men vi bruker også Soak Am Ryu som tilleggs Poomsae for videre utvikling. På gradering vil man dermed kunne bli spurt om å demonstrere et valgritt mønster fra Soak Am Ryu når man er kommet litt opp i gradene. 


Taegeuk Poomsae (Mønster for Fargebelte)

Dette er de første mønstrene man lærer når man begynner med Taekwondo. Dette mønstersettet ble laget av Korean Taekwondo Association (KTA) på vegne av alle de forskjellige kampkunstskolene som ble grunnlagt etter 2. Verdenskrig til etter Korea krigen. Alle skolene (Kwan) sendte representanter i en komite som igjen utviklet mønstrene vi trener i dag. Først lagde de Palgwe 1-8 og Judanja 1-9 mellom 1965 og 1967. Kort tid etterpå utviklet de Taegeuk 1-8 som erstattet Palgwe mønstrene, samt et nytt Koryo mønster som erstattet orginalen som ble lansert i 1967. Taegeuk og det nye Koryo ble dermed lansert i 1972, mens resten av svart belte mønstrene våre ble utviklet 1965-1967. Hvert Taegeuk mønster har en symbolsk betydning hentet ifra I Ching filosofien. Under vil dere kunne lese en kort introduksjon av mønsteret, og kunne se et videoklipp av mønsteret i aksjon.

Taegeuk Il (1) Jang: 

Taegeuk I (2) Jang:


Taegeuk Sam (3) Jang:

Taegeuk Sa (4) Jang:

Taegeuk Oh (5) Jang:

Taegeuk Yuk (6) Jang:

Taegeuk Chil (7) Jang:

Taegeuk Pal (8) Jang:


Judanja Poomsae (Mønster for Svartbelter)

Judanja Poomsae ble utviklet i perioden 1965-1967 av Korean Taekwondo Association (KTA). I 1972 ble det første mønsteret i serien ved navn Koryo erstattet av et nytt mønster med samme navn. Dermed er første svartbelte mønsteret av nyere dato enn resten av serien. I motsetning til Taegeuk serien er det ikke noen logisk vanskelighetsgrad mellom de forskjellige svart belte mønstrene. Det er heller ikke noen enhetlig filosofi i dem som en serie, men hvert mønster henspiller på en filosofi eller historisk henvisning. Koryo Poomsae er oppkallt etter Koryo dynastiet i Korea, som gav Korea dets moderne navn, var viden kjent for håndtverk og kunst, oppfant trykkkunsten lenge før vi i Europa gjorde det samme, samt klarte å motstå de mongolske hordene. Illyo Poomsae på den annen side henspiller på Buddhistisk filosofi om enhet og nirvana. Det henspilles til den kjente Koreanske munken Won-Hyo sin filosofiske tolkning av Buddhismen i Kukkiwon Textbook sin introduksjon av mønsteret. På samme måte som de forskjellige mønstrene er selvstendige enheter filosofisk sett, inneholder de også et taktisk særpreg eller individualitet. Der Taegeuk bygger logisk på hverandre taktisk gjennom serien, er det særpreg fra en Poomsae til den neste som kjennetegner svartbeltemønstrene.

Koryo

Keumgang

Taebaek

Pyongwon


Sipjin


Jitae


Chonkwon


Hansu


Illyo